Pajala kommun är ett snösäkert område och bjuder på

spännande skoterkörning. 

Tack vare ideella krafter finns det delvis underhållna och välfungerande leder men all körning sker på egen risk. Rastplatser med vindskydd finns längs de flesta sträckor och här på visitpajala.se hittar du tips på boenden och utflyktsmål.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.Tips


Appen ArcGis Explorer ger dig skoterledern direkt i mobilen,

fungerar för både android och iphone.

www.tackningskollen.se ger dig en bra överblick över hur mobiltäckningen är i vår kommun


Kör försiktigt vid vattendrag och kör på utmarkerad överfart.

Regler för skoterkörning


  • För att få köra kräver det att du är minst 16 år och har ett körkort för snöskoter (skoterkort). Åker du på skotersafari räcker det dock med ett vanligt körkort. 
  • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser. Inom tätbebygt område gäller 50 km/h.
  • Det är förbjudet att köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.  
  • Använd godkänd skoterhjälm, gäller även för passagerare
  • Samma nykterhetskrav gäller som för personbil
  • I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet
  • Skidåkare och hundspann har företräde på leden, håll till höger